Hội An tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu, sáng tạo

ĐỖ HUẤN |

TP.Hội An vừa phát động và bắt đầu nhận hồ sơ dự thi “Ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu, sáng tạo khoa học – kỹ thuật” năm 2020 cho học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Nam.

Cuộc thi do UBND thành phố phối hợp với Thành đoàn Hội An, Viện Kỹ thuật & nông nghiệp Việt Nhật và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam tổ chức. Đối tượng dự thi là học sinh các trường THPT với phần nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật và sinh viên, đoàn viên thanh niên với phần ý tưởng khởi nghiệp. Các cá nhân và nhóm dự thi có thể tham gia nhiều đề tài, ý tưởng trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên (như kỹ thuật và công nghệ, nông nghiệp, y dược, sức khỏe và đời sống, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp), ngành du lịch hoặc lĩnh vực khoa học xã hội… Ban tổ chức khuyến khích các đề tài có tính ứng dụng cao trong đời sống xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố. Cuộc thi sẽ tổng kết và trao thưởng trong tháng 8.2020.