Không gian chung cho các câu lạc bộ khởi nghiệp - sáng tạo

MỸ LINH |

Sáng 4.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với đại diện các câu lạc bộ (CLB) khởi nghiệp - sáng tạo và các địa phương bàn việc hướng đến hình thành không gian làm việc chung cho các CLB.

Hiện Quảng Nam đã hình thành 3 CLB khởi nghiệp tại Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành. Để tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ cho các ý tưởng khởi nghiệp - sáng tạo, các CLB đang có ý tưởng thành lập không gian làm việc chung với các tiện ích dịch vụ chuyên nghiệp. Đại diện các CLB đề nghị UBND tỉnh và các huyện, thành phố có nhiều hơn chính sách khuyến khích giúp doanh nghiệp sớm đầu tư xây dựng, hình thành các không gian làm việc chung, có cơ chế hỗ trợ đầu tư một phần cơ sở vật chất ban đầu, tạo điều kiện trong việc cho thuê mặt bằng lâu dài... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao nhiệm vụ cho các CLB xây dựng, hoàn thiện đề án về không gian làm việc chung; Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh làm đầu mối tham mưu Sở Khoa học và công nghệ thông qua cơ chế hoạt động.

MỸ LINH