Kiện toàn Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.  Tổ công tác gồm 11 thành viên do ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ làm Tổ trưởng.  Các tổ phó gồm: bà Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn; bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Trương Thị Yến Ngọc - Trưởng phòng Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư). Ngoài ra còn có 1 thư ký, 1 kế toán và 5 thành viên khác.

Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo có nhiệm vụ giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khởi nghiệp trong công tác thẩm định, xét chọn, xúc tiến, điều phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề án, dự án về khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động, nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh...

BẢO LÂM