Liên kết hỗ trợ khởi nghiệp

ANH ĐÔNG |

Tiếp tục hỗ trợ và tiếp lửa tinh thần khởi nghiệp (KN), Tổ công tác hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh vừa tổ chức hội thảo “Hợp tác kết nối mạng câu lạc bộ (CLB), trung tâm KN sáng tạo miền Trung”. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo môi trường để các CLB, trung tâm KN giao lưu, chia sẻ, trao đổi kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm trong việc thúc đẩy hệ sinh thái KN sáng tạo ở từng địa phương và cả khu vực miền Trung. Hội thảo có sự tham dự của CLB Quản trị và KN tỉnh Quảng Trị, CLB KN tỉnh Bình Định, CLB KN sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Huế, CLB KN sinh viên Đại học Duy Tân và các CLB, ban vận động thành lập CLB KN sáng tạo trên địa bàn Quảng Nam.

Đại diện các câu lạc bộ, trung tâm khởi nghiệp chia sẻ mô hình hoạt động ở địa phương. Ảnh: ANH ĐÔNG
Đại diện các câu lạc bộ, trung tâm khởi nghiệp chia sẻ mô hình hoạt động ở địa phương. Ảnh: ANH ĐÔNG

Tại hội thảo, các CLB, trung tâm KN trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung đã ra tuyên bố chung, qua đó cam kết sẽ là đối tác của nhau, đảm bảo sự hợp tác lâu dài trong việc phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng KN trong khu vực. Ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ KN sáng tạo Quảng Nam cho biết, các CLB, trung tâm KN các địa phương đã thống nhất việc tăng cường học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong xây dựng và phát triển mô hình hoạt động CLB, trung tâm KN làm sao cho phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Qua đó tạo môi trường sinh hoạt, kết nối, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của cộng đồng KN, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên và gắn với phát triển phụ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, CLB, trung tâm KN các địa phương khu vực miền Trung sẽ hợp tác với nhau trong đào tạo, tập huấn kiến thức hỗ trợ hoạt động KN đổi mới sáng tạo và tư vấn cho các dự án, ý tưởng của cộng đồng KN cũng như hỗ trợ vốn cho các dự án, tìm kiếm và kêu gọi vốn đầu tư. Đồng thời hỗ trợ sinh viên các tỉnh, thành phố trong khu vực đang học tập tại các địa phương tham gia hoạt động KN sáng tạo do CLB, trung tâm KN tổ chức; tuyên truyền, vận động và tư vấn cho cộng đồng tham gia những cuộc thi ý tưởng KN, các cuộc bình xét ý tưởng KN do địa phương tổ chức… CLB, trung tâm KN các địa phương cũng thống nhất duy trì và phát triển diễn đàn “Kết nối mạng lưới CLB, trung tâm KN miền Trung” theo định kỳ, luân phiên giữa các địa phương tùy thời gian thích hợp.

ANH ĐÔNG