Phân công thành viên theo dõi, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp

VINH ANH |

(QNO) - Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH-CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp (KN) sáng tạo tỉnh cho biết vừa phân công từng thành viên của ban theo dõi, hỗ trợ các dự án KN sáng tạo được công nhận cấp tỉnh.

Thành viên Ban Điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh. Ảnh: VINH ANH
Thành viên Ban điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh. Ảnh: VINH ANH

Có 32 dự án KN được công nhận cấp tỉnh được các thành viên Ban điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh theo dõi để nắm bắt thông tin và kịp thời hỗ trợ, tư vấn, kết nối phát triển có trọng tâm, đúng định hướng. Qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban điều hành với công tác hỗ trợ KN sáng tạo của tỉnh đã được UBND tỉnh phân công, giao nhiệm vụ.

Được biết, 32 dự án này đều đoạt giải tại cuộc thi "Tìm kiếm tài năng KN sáng tạo miền Trung và Tây Nguyên" do Bộ KH-CN tổ chức và cuộc thi "Ý tưởng KN sáng tạo Quảng Nam" do tỉnh tổ chức, trong giai đoạn 2017 - 2019.

TAGS