Phấn đấu xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khởi nghiệp vào năm 2020

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng 2.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc với Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) tỉnh nhằm triển khai các nhiệm vụ liên quan trong thời gian tới.

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ KNST tỉnh cho biết, so với các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Quảng Nam là địa phương triển khai sớm (sau Bình Định, Đà Nẵng, Huế) hoạt động hỗ trợ KNST. Phương án tích hợp các đề án đã tạo ra sự phối hợp, lồng ghép hoạt động, huy động nguồn lực... là bước đi sáng tạo, đúng hướng, góp phần cổ vũ tinh thần khởi nghiệp lan tỏa rộng rãi.

Cùng với đó, công tác tổ chức mạng lưới, nuôi dưỡng, kết nối, hợp tác KNST được đẩy mạnh và là địa phương duy nhất ký kết nhiều chương trình hợp tác. Nhiều ý tưởng sáng tạo đã được các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư và khởi động kêu gọi, kết nối nhà đầu tư thiên thần. Các hoạt động KNST diễn ra đều khắp, xã hội hóa kinh phí hoạt động cao.

Đánh giá về kết quả sau hơn một năm triển khai hoạt động KNST trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Ngọc Sinh khẳng định, Quảng Nam đang tập trung hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi tắt là start-up). Đồng thời thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp để từng bước xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khởi nghiệp vào năm 2020.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao các hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ KNST tỉnh trong hơn một năm qua. Và cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ KNST như vừa qua so với mặt bằng chung trong khu vực thì rất đáng phấn khởi.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Tổ công tác hỗ trợ KNST tỉnh cần tập trung triển khai thật tốt các nội dung công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch, thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh. Trong đó, tiếp tục vận động xã hội hóa, chuẩn bị các điều kiện để ra mắt Quỹ KNST; tranh thủ và kết nối tốt với các quỹ theo ngành, lĩnh vực...; sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương để xây dựng hệ sinh thái KNST và tổ chức hiệu quả các hoạt động hỗ trợ KNST trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, cũng như tham mưu UBND tỉnh có chỉ đạo các ngành, địa phương cùng quan tâm đối với hoạt động KNST, tạo lập tinh thần đồng hành cùng khởi nghiệp, hướng đến xây dựng niềm tin và văn hóa khởi nghiệp. Ngoài ra, hết sức quan tâm lựa chọn những mô hình khởi nghiệp thành công để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển phù hợp với điều kiện...

NGUYÊN ĐOAN