Quảng Nam, Đà Nẵng phối hợp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Chiều 19.1, tại TP.Đà Nẵng diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2018-2025 giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Đà Nẵng. Chủ trì buổi lễ ký kết có ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Q.T
Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Q.T

UBND hai địa phương thống nhất ban hành chương trình phối hợp này để hiện thực hóa các quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quyết định số 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"; Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" và Quyết định số 1665/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Đây sẽ là chương trình trọng tâm được bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện, trong đó Giám đốc Sở Tài chính của Quảng Nam và Đà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp Quảng Nam và Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng xây dựng kinh phí thực hiện chương trình phối hợp, trình UBND hai địa phương xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Quảng Nam và Đà Nẵng thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo Quảng Nam và Đà Nẵng thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Q.T

Định kỳ tháng 11 hàng năm, hai địa phương tổ chức hội nghị sơ kết nội dung phối hợp. Kết thúc chương trình phối hợp giai đoạn đến năm 2025 sẽ tổ chức sơ kết và tổng kết chương trình. Chương trình phối hơp này với mục đích lớn nhất là nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, doanh nhân, công nhân, người lao động..., nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.

QUỐC TUẤN