Quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (KNST) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc đánh giá, xét chọn ý tưởng KNST dành cho cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển của tỉnh thuộc các lĩnh vực ưu tiên: du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm); nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu); công nghệ thông tin - truyền thông; công nghiệp phụ trợ - cơ khí và tự động hóa; các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, có khả năng góp phần thúc đẩy Quảng Nam phát triển.

Tiêu chí ý tưởng KNST là tính sáng tạo so với các ý tưởng đã có tại Quảng Nam; tiềm năng áp dụng; hiệu quả kinh tế - xã hội; công nghệ; không vi phạm quyền tác giả theo luật định.

Các tác giả ý tưởng KNST nộp hồ sơ đăng ký ý tưởng cho Tổ công tác hỗ trợ KNST tạo tỉnh thông qua hình thức: nộp trực tiếp; nộp qua đường bưu điện; nộp hồ sơ điện tử qua cổng thông tin KNST tỉnh: khoinghiep.quangnam.gov.vn.

Các ý tưởng KNST thực hiện trên địa bàn Quảng Nam được đặc cách công nhận là ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh, gồm: các ý tưởng được các tổ chức KNST uy tín trong nước, các tổ chức quốc tế công nhận; các ý tưởng KNST do các cơ quan Trung ương hoặc ban tổ chức các cuộc thi về ý tưởng KNST cấp tỉnh, cấp Trung ương công nhận.

Hằng năm, Tổ công tác hỗ trợ KNST tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá và vinh danh, trao thưởng cho các ý tưởng khởi nghiệp được công nhận và đã triển khai thành công hoặc có chiều hướng phát triển tích cực, với cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất, không quá 15 triệu đồng; tối đa 2 giải nhì, mỗi giải không quá 10 triệu đồng; tối đa 3 giải ba, mỗi giải không quá 7 triệu đồng; tối đa 10 giải khuyến khích, mỗi giải không quá 4 triệu đồng.

Mỗi ý tưởng KNST đạt mức điểm từ 70 điểm trở lên được UBND tỉnh trao chứng nhận ý tưởng KNST và hỗ trợ 3 triệu đồng.

CHÂU NỮ