Sớm xây dựng đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

VINH ANH |

Sáng 27.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Phó Giám đốc Sở KH-CN Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp (KN) sáng tạo tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm xây dựng hệ sinh thái KN sáng tạo tỉnh.

Được khởi động từ cuối quý I năm 2017, đến nay tỉnh đã ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái KN sáng tạo tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó tỉnh thành lập được 6 câu lạc bộ KN sáng tạo; 3 không gian làm việc chung tại TP.Hội An và TP.Tam Kỳ; vận động xã hội hóa thành lập Quỹ đầu tư KN tỉnh đã có hiệu quả với sự tham gia của Tập đoàn VN Đà Thành và Câu lạc bộ Doanh nhân QNH tại TP.Hồ Chí Minh... Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị, trong quý II năm 2019, Tổ Công tác hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh phối hợp với các sở ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án tổng thể về hỗ trợ hệ sinh thái KN trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về KN. Đồng thời thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm khác nhằm sớm hoàn thành hệ sinh thái KN Quảng Nam vào năm 2019.

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 15 cá nhân có đóng góp trong xây dựng hệ sinh thái KN tỉnh năm 2017 - 2018.

VINH ANH