Thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Duy Xuyên

ANH ĐÔNG |

(QNO) - Ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp (KN) sáng tạo tỉnh vừa ký quyết định công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ KN sáng tạo Duy Xuyên - Quảng Nam là thành viên Tổ công tác hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh.

Sự ra đời câu lạc bộ KN sáng tạo sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái KN tại địa phương. Ảnh: VINH ANH
Sự ra đời câu lạc bộ KN sáng tạo sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái KN tại địa phương. Ảnh: VINH ANH

Theo đó, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ KN sáng tạo Duy Xuyên có 11 thành viên, do ông Phan Ngọc Minh làm Chủ nhiệm.

Câu lạc bộ thực hiện các nhiệm vụ liên kết như: tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động xây dựng hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Duy Xuyên; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện trong thực hiện kế hoạch xây dựng hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện.

Đồng thời tham gia các hoạt động xây dựng hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, vùng, quốc gia và quốc tế theo kế hoạch của cơ quan trung ương và Tổ công tác hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh ban hành.

Như vậy, đến nay trên toàn tỉnh đã thành lập được 6 câu lạc bộ KN sáng tạo.

ANH ĐÔNG