Thảo luận tiêu chí hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo

ANH ĐÔNG |

(QNO) - Chiều qua 15.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp (KN) sáng tạo tỉnh và đại diện các sở, ban ngành liên quan của tỉnh về các nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ KN.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về việc thành lập Quỹ hỗ trợ KN sáng tạo và các tiêu chí xét, đánh giá, mức hỗ trợ ban đầu cho mỗi ý tưởng, dự án KN. Cuộc họp cũng thảo luận cụ thể việc xây dựng chương trình truyền hình KN; kế hoạch tổ chức hội thảo xây dựng hệ sinh thái KN sáng tạo địa phương, quy mô khu vực miền Trung, thông qua sự phối hợp của tỉnh với Bộ KH&CN.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cơ bản thống nhất với dự thảo các nội dung liên quan được Tổ công tác hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh xây dựng. Đồng thời lưu ý điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp trong việc huy động nguồn kinh phí thành lập Quỹ hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh; thành viên hội đồng thẩm định, tiêu chí và phương thức tổ chức xét chọn các ý tưởng, dự án KN…

ANH ĐÔNG