Thêm một "Không gian làm việc chung" hỗ trợ khởi nghiệp

QUỐC TUẤN |

Ngày 1.10, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức khai trương “Không gian làm việc chung” (Coworking space) thứ 2 mang tên SURFSPACE có địa chỉ tại 35 Thái Phiên, TP.Đà Nẵng. SURFSPACE ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về môi trường hỗ trợ khởi nghiệp đang tăng lên mạnh mẽ tại Đà Nẵng, đồng thời gia tăng kết nối với cộng đồng khởi nghiệp quốc tế, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. SURFSPACE có tổng diện tích 1.000m2, bao gồm không gian làm việc chung và 14 văn phòng làm việc, phòng họp, phòng sự kiện.

Dịp này, 5 Coworking space gồm: Đà Nẵng SURFSPACE, IoTSpace, Enouvo Space, Coplus Working Space (TP.Huế) và Hub Hội An Coworking (TP.Hội An) đã ký kết hợp tác tham gia mô hình liên minh Coworking Space với các nội dung như: hợp tác truyền thông, chia sẻ dịch vụ, xây dựng nền tảng trực tuyến tổng hợp các thông tin về cộng đồng Coworking bao gồm các dịch vụ, thông tin hữu ích cho cộng đồng, nguồn lực đầu tư, cơ hội kinh doanh...

QUỐC TUẤN