Truyền hình KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (số 32)

Thực hiện: VĨNH LỘC |

(QNO) - Đậu hủ không phải là món ăn xa lạ, ngược lại đã có mặt ở Hội An khá lâu. Nhưng vợ chồng anh Hứa Công Cường đã mạo hiểm đầu tư hàng tỷ đồng để nhập thiết bị, nghiên liệu và công nghệ làm đậu hủ từ Nhật Bản để phục vụ du khách bốn phương đến Hội An thưởng thức. 

Thực hiện: VĨNH LỘC