Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam năm 2019 tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND.

Theo đó, sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như duy trì, phát triển và mở mới các chuyên trang, chuyên mục, chương trình trên các phương tiện truyền thông; tiếp tục tổ chức đào tạo “Xây dựng đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam”.

Ngoài ra, tổ chức hội thảo, diễn đàn về xây dựng hệ sinh thái cấp huyện; tập huấn những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái, kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên, học sinh; tập huấn, hướng dẫn về pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo về hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp; quản trị nhân sự, chính sách thuế và các cơ chế hỗ trợ…

Năm 2019 sẽ tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên đề sâu về hệ sinh thái; phát triển mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức chương trình “Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển Quảng Nam”. Tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở ươm tạo, vườn ươm, không gian làm việc chung tại các địa phương trong tỉnh theo phương thức xã hội hóa; nhà nước tập trung hỗ trợ các hạng mục theo Đề án 844 của Chính phủ.

Theo kế hoạch, sẽ  xúc tiến hợp tác với Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam thành lập không gian làm việc chung tại Tam Kỳ; phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh xây dựng không gian làm việc chung, vườn ươm ý tưởng tại TP.Hồ Chí Minh để tư vấn, hỗ trợ, thông tin, kết nối các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên Quảng Nam đang công tác và học tập tại TP.Hồ Chí Minh.

Cạnh đó còn tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quảng Nam 2019 - QUANGNAM STARTUP 2019; triển khai tổ chức xét duyệt các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức thi, tuyển chọn logo và slogan về hệ sinh thái Quảng Nam…

CHÂU NỮ