Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Sáng 1.12, Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác) tổ chức hội thảo về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Hội LHPN tỉnh và các trường từ THPT đến đại học trên địa bàn tỉnh. Đây là hội thảo lần thứ 2 để lấy ý kiến về hoạt động này. 

Nhiều ý kiến đóng góp xây dựng kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025
Nhiều ý kiến đóng góp xây dựng kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025. Ảnh: T.C

Tại hội thảo, Tổ công tác đã giới thiệu một số nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939), Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665).

Hội thảo cũng thông tin về dự thảo kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025. Theo nội dung dự thảo, mục tiêu chung của kế hoạch là hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Định hướng của kế hoạch là xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tập trung vào đối tượng thanh niên, học sinh các trường THPT, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và doanh nghiệp; chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp; lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội từng bước xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khởi nghiệp vào năm 2020. Các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo bao gồm: du lịch và thực phẩm, dịch vụ ăn uống; nông nghiệp; công nghệ thông tin và truyền thông; công nghiệp phụ trợ và cơ khí.

Tại hội thảo, đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng, hoàn thiện nội dung dự thảo của kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Những nội dung trình bày tại hội nghị sẽ là cơ sở để Tổ công tác hoàn thiện, sớm trình ban hành kế hoạch cụ thể trong tháng 12.2017.

THÀNH CÔNG