Nâng mức dự trữ tiền mặt phục vụ Tết Quý Tỵ

|

Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ nâng mức dự trữ tiền mặt tại các chi nhánh NHNN nhằm bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Quý Tỵ.

Để chủ động điều hòa tiền mặt về số lượng và cơ cấu loại tiền, NHNN đã điều chuyển đến chi nhánh NHNN tại các tỉnh và thành phố nhằm nâng mức dự trữ tiền mặt, đặc biệt ưu tiên các địa phương có mức thu-chi tiền mặt cao và tập trung nhiều máy ATM như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Việc điều chuyển tiền mặt phục vụ Tết Quý Tỵ hoàn thành trong tháng 1.2013.(T.M)