Giá điện tăng 5% từ 1.8

H.LY |

(QNO) - Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện mới.

Theo đó, từ 1.8 giá điện sẽ tăng bình quân 71,85đ/kWh (tương ứng 5%) giá bán điện hiện hành kể từ ngày 1.8.2013. Giá bán điện bình quân tăng từ 1.437đ/kWh lên 1.508,85đ/kWh (chưa bao gồm VAT).

Trong đó, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất (theo cấp điện áp) từ 1.277đ/kWh đến 1.406đ/kWh (giờ bình thường); giờ cao điểm lên tới từ 2.284đ/kWh đến 2.542đ/kWh. Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang sẽ vẫn giữ nguyên đối với các hộ nghèo và thu nhập thấp (sử dụng điện sinh hoạt không quá 50kWh/tháng). Giá điện sẽ luỹ tiến theo bậc thang từ 0-100 kWh đầu tiên giá 1.418đ/kWh; sử dụng từ kWh 401 trở lên, giá điện phải trả sẽ là 2.420đ/kWh. Giá bán điện cho kinh doanh giờ cao điểm từ 3.607đ/kWh đến 3.900đ/kWh. Thông tư cũng quy định giá bán buôn điện nông thôn; giá điện cho khu tập thể, cụm dân cư.
Việc điều chỉnh giá bán điện lần này, theo Tập đoàn Điện lực VN (EVN) là để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí. Đặc biệt là giá than từ ngày 20.4.2013 tăng từ 37- 41% tùy từng loại than. Giá bán điện cũng không thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng sử dụng.

Với việc tăng giá bán điện 5% nêu trên, theo tính toán của Bộ Công Thương, các hộ nghèo và thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50kWh/tháng sẽ không tăng chi (do không tăng giá điện), các hộ sử dụng điện sinh hoạt 100kWh/tháng tăng chi 6.800đ/tháng, sử dụng 150kWh/tháng tăng chi 10.650đ/tháng, sử dụng đến 400kWh/tháng tăng chi 37.200đ/tháng. 

H.LY