Đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường cho phép UBND tỉnh cấp phép khai thác cát trắng

;
Thứ Tư, 13/09/2017, 14:24 [GMT+7]

(QNO) - Toàn tỉnh hiện có 6 giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng còn hiệu lực, trong đó có 2 giấy phép do Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) cấp và 4 giấy phép do UBND tỉnh cấp.  

Hiện nay, các khu dân cư hiện hữu, khu vực rừng phòng hộ Pacsa và một số khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, chiếm hầu hết các diện tích có khoáng sản cát trắng chưa được cấp giấy phép khai thác.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều và tiến độ thực hiện rất nhanh chóng. Nếu thực hiện đầy đủ các thủ tục đề nghị Bộ TN&MT cấp phép khai thác cát trắng trước khi triển khai thi công công trình, sẽ không đảm bảo tiến độ, hoặc không kịp thời khai thác cát trắng trước khi xây dựng, gây lãng phí tài nguyên. Mặt khác, đây là nguồn nguyên liệu rất cần thiết cho các nhà máy chế biến, nhất là các nhà máy không có nguồn nguyên liệu được cấp phép.

Do đó, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ TN&MT cho phép UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cát trắng trong Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu, cụm công nghiệp, dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển của tỉnh và các khu vực có dự án đầu tư xây dựng nằm ngoài các dự án nêu trên. Được biết, theo quy định hiện hành, thẩm quyền cấp giấy phép khai thác cát trắng thuộc Bộ TN&MT, UBND tỉnh chỉ có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát trắng tại các khu vực đã được Bộ TN&MT khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. 

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.