Thu nội địa ước thực hiện đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao

NGUYÊN ĐOAN |

Tin liên quan

(QNO) - Báo cáo tại phiên họp sáng 5.12, ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2017 được HĐND tỉnh giao là 20.950 tỷ đồng, bao gồm thu nội địa 14.530 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 6.420 tỷ đồng. Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn năm 2017 là 18.730 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện là 14.530 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu ước thực hiện 4.200 tỷ đồng, đạt 65,4% dự toán.

Sáng nay 5.12, đại biểu nghe đại diện UBND tỉnh trình bày báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: N.Đ
Sáng nay 5.12, đại biểu nghe đại diện UBND tỉnh trình bày báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: N.Đ

Về thu ngân sách địa phương, ông Phan Văn Chín cho biết, dự toán tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 là 20.352 tỷ đồng, ước thực hiện năm là 24.547 tỷ đồng, đạt 120,6% dự toán giao. Nếu loại trừ số thu chuyển nguồn vượt dự toán là 3.628 tỷ đồng và Trung ương bổ sung ngoài dự toán là 390 tỷ đồng, thì ước thu ngân sách địa phương được hưởng là 20.529 tỷ đồng, đạt 100,8% dự toán giao.

Có 15 địa phương vượt thu với 472 tỷ đồng, trong đó các địa phương vượt thu lớn như: thị xã Điện Bàn vượt thu 87 tỷ đồng, TP.Hội An 63,5 tỷ đồng, huyện Phước Sơn 65,8 tỷ đồng, huyện Duy Xuyên 52,8 tỷ đồng, TP.Tam Kỳ 47,9 tỷ đồng, huyện Đông Giang 42 tỷ đồng, huyện Nam Giang 36 tỷ đồng, huyện Thăng Bình 26 tỷ đồng, huyện Nông Sơn 19 tỷ đồng. Có 3 địa phương hụt thu 30 tỷ đồng, gồm huyện Núi Thành hụt thu 24,7 tỷ đồng, huyện Đại Lộc 5,2 tỷ đồng, huyện Tiên Phước 0,137 tỷ đồng.

Theo ông Phan Văn Chín, trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác thu NSNN, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán. Tuy nhiên, do số thu từ hoạt động ô tô hụt thu lớn, dẫn đến ngân sách tỉnh hụt thu so với dự toán, tỉnh phải cắt giảm chi tiêu và sử dụng một số nguồn vốn khác để bù hụt thu, đảm bảo cân đối ngân sách. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách bám sát dự toán, tiến độ thu, mặc dù hụt thu nhưng ngân sách vẫn đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách, kinh phí thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải ngân vốn đầu tư được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường đã góp phần sử dụng vốn ngân sách hiệu quả hơn.

NGUYÊN ĐOAN