Tăng cường kiểm tra, giám sát thời gian khai thác cát sỏi của doanh nghiệp

;
Thứ Tư, 16/05/2018, 16:32 [GMT+7]

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thời gian khai thác cát, sỏi của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thời gian khai thác của các doanh nghiệp được phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn. Theo quy định tại Công văn số 5637/UBND-KTN ngày 18.10.2017 của UBND tỉnh, doanh nghiệp khai thác cát, sỏi, sạn lòng sông, cửa biển chỉ hoạt động khai thác, vận chuyển vào ban ngày. Cụ thể: từ 6 - 18 giờ hàng ngày đối với tháng 1 đến hết tháng 9 dương lịch, từ 6 - 17 giờ hàng ngày đối với tháng 10 đến hết tháng 12 dương lịch.

Đối với các trường hợp vi phạm không có giấy phép khai thác, giao nhiệm vụ cụ thể cho ban nhân dân thôn, khối phố và nhân dân nơi có mỏ, bãi tập kết tham gia kiểm tra, giám sát để phản ảnh kịp thời cho cơ quan nhà nước hoặc qua hệ thống đường dây nóng do địa phương thiết lập. Xử lý hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Nếu không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời thì chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng của ngành tăng cường công tác tuần tra nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về thời gian khai thác nêu trên; hỗ trợ các địa phương trong quản lý hoạt động khai thác cát, sạn, sỏi lòng sông và cửa biển.

Sở Tài nguyên và môi trường tăng cường công tác giám sát, kết nối đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân về các trường hợp vi phạm để phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời xử lý. Các trường hợp có giấy phép khai thác mà vi phạm, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép.

M.L

.
.
.
.
.