Thu hồi hơn 3,2 triệu mét vuông đất

;
Thứ Năm, 08/11/2018, 16:34 [GMT+7]

(QNO) - Ngày 8.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3368 /QĐ-UBND về việc thu hồi đất thuê do vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo quyết định, thu hồi hơn 3,276 triệu mét vuông đất đã cho Công ty CP Công nghiệp cao su Quảng Nam thuê tại xã Ba, huyện Đông Giang do công ty vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và theo kết luận thanh tra tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 20.3.2018 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao toàn bộ diện tích thu hồi nêu trên cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật. Trong đó, giao hơn 2,458 triệu mét vuông đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang quản lý; giao hơn 817,7 nghìn mét vuông đất nằm trong ranh giới rừng phòng hộ Sông Kôn cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn quản lý.

TÙNG CHI

.
.
.
.
.