9 tháng đầu năm, dự án FDI giảm 60%

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, Quảng Nam cấp mới 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giảm 60%; tổng vốn FDI đăng ký đầu tư hơn 33 triệu USD, giảm 44% so cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, trong quý III.2020 không có dự án nào được cấp mới.

Trong 6 dự án cấp mới, có 3 dự án ngành công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư 18 triệu USD; 3 dự án dịch vụ với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 15 triệu USD.

Tính đến nay, tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 196 dự án với tổng vốn đăng ký 5,93 tỷ USD. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu ngành công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ du lịch.

Trong đó, Khu công nghiệp và Khu kinh tế mở Chu Lai có 103 dự án, tổng vốn đăng ký 557 triệu USD; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có 53 dự án, tổng vốn đăng ký 4,81 tỷ USD; Ban Quản lý các khu công nghiệp có 40 dự án với tổng vốn đăng ký 568 triệu USD.

TAGS