Cho phép giãn tiến độ nhiều dự án trong Khu kinh tế mở Chu Lai

TRÚC VĂN |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa ký văn bản về việc xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành) của Công ty TNHH Xây dựng và mua bán thiết bị Hùng Hậu, qua đó báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các thủ tục tiếp theo.

UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH An Thạnh Quảng Nam bổ sung mục tiêu đầu tư của dự án xưởng chế biến suất ăn công nghiệp tại xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) và cho giãn tiến độ thực hiện dự án đến hết quý IV.2020 do đại dịch Covid-19; đồng thời thống nhất chủ trương giãn tiến độ thực hiện dự án khu dịch vụ ăn uống và suất ăn công nghiệp tại Tam Thăng do Công ty TNHH MTV Thanh Quảng – Chu Lai làm chủ đầu tư, với thời gian giãn tiến độ là 24 tháng (đến hết quý I.2021 hoàn thành dự án đưa vào hoạt động) do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

TAGS