Đại Lộc và PC Quảng Nam tổng kết quy chế phối hợp

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Ngày 6.7, UBND huyện Đại Lộc và Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025.

Quang cảnh hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Quảng Nam và UBND huyện Đại Lộc. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa UBND huyện Đại Lộc và PC Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo PC Quảng Nam, đến nay Đại Lộc có 2 trạm biến áp (TBA) 110kV với công suất 105MVA. Trong đó, TBA 110kV Đại Đồng đóng điện từ 15.6.2020, là nỗ lực lớn của ngành điện trong điều kiện bị vướng mắc giải phóng mặt bằng. Toàn huyện có 332 TBA phụ tải với công suất 78,30MVA, đường dây trung áp trải dài 330km và đường dây hạ áp trải dài 420km.

Không chỉ cấp điện đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân, PC Quảng Nam còn đảm bảo cấp điện phục vụ các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; đảm bảo cấp điện an toàn cho các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của địa phương, các ban ngành, cơ quan, đơn vị. Công tác cấp điện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp trên địa bàn được chú trọng.

Đại Lộc còn 2 hợp tác xã gồm Đại Quang và Đại Hiệp chưa bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành điện quản lý. Một số chủ đầu tư công trình chưa phối hợp bàn giao tài sản các khu dân cư đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg năm 2017 của Chính phủ, gây ảnh hưởng cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện để cấp điện. Cũng theo công ty, đến nay vẫn còn một số khu vực bị sự cố nhiều do mất an toàn hành lang tuyến vì cây cối ngã vào đường dây, xây dựng công trình vi phạm, thả diều vướng vào đường dây…

Trong 5 năm qua, ngành điện đã từng bước nâng chất lượng cung cấp điện, từng bước hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng bằng công tơ điện tử và hệ thống đo xa, đảm bảo đo đếm chính xác và kịp thời, khắc phục tình trạng sai sót do ghi chữ số. Ngành điện đã điện tử hóa tất cả dịch vụ điện, khách hàng không cần đến trụ sở điện lực vẫn được giải quyết yêu cầu của ngành điện qua điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 19001909, tin nhắn, email, mạng internet, cổng dịch vụ công quốc gia… Tính đến 31.5.2020, công ty đang quản lý bán điện cho 46.460 khách hàng trên địa bàn Đại Lộc. Trong đó, khách hàng sinh hoạt là 41.868, khách hàng ngoài sinh hoạt là 4.592.

Tại hội nghị, PC Quảng Nam và UBND huyện Đại Lộc ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, phía PC Quảng Nam có trách nhiệm cung cấp danh mục đầu tư năm 2020 bổ sung và năm 2021 để địa phương thuận tuyến và hỗ trợ trong công tác khai thác đầu tư; lập danh mục đầu tư cải tạo giai đoạn 2021 - 2025, phối hợp với địa phương thống nhất thứ tự ưu tiên làm cơ sở lập danh mục đầu tư hằng năm. Đồng thời tiếp tục phối hợp địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới; đôn đốc các đơn vị liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ chi phí di dời trụ điện và viễn thông phục vụ mở đường nông thôn mới.

Phía UBND huyện Đại Lộc có trách nhiệm chỉ đạo sớm đơn vị rà soát thống nhất danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên PC Quảng Nam xin vốn đầu tư hằng năm. Đôn đốc các đơn vị phối hợp với điện lực lập hồ sơ giao nhận tài sản lưới được đầu tư bằng vốn ngân sách đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất tiếp nhận. Đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với điện lực vận động nhân dân củng cố đường dây sau công tơ để đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng điện năng và tạo mỹ quan chung…

TAGS