Lập quy hoạch 6 phân khu thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai

;
Thứ Sáu, 08/11/2019, 11:50 [GMT+7]

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã tổ chức lập và trình phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn đơn vị quản lý. Trong đó, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai; Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến; Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa; Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã trình UBND tỉnh thống nhất địa điểm và bố trí nguồn vốn lập quy hoạch Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình và Khu công nghiệp Tam Anh 2. Đối với Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, hiện nay, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai đang tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch với quy mô khoảng 245ha, sau khi khớp nối ranh giới lập quy hoạch với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai, phạm vi còn lại của Khu công nghiệp Tam Thăng khoảng 170ha.

VĂN PHIN
 

.
.
.
.
.