Tam Kỳ hoàn chỉnh quy hoạch nhiều phân khu

;
Thứ Hai, 02/12/2019, 14:07 [GMT+7]

Thực hiện công tác quy hoạch, đến nay, TP.Tam Kỳ đã hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt 3 quy hoạch phân khu, gồm phân khu số 8 - trung tâm đô thị phía đông, phân khu 9 - trung tâm hành chính, chính trị mới và phân khu 12 - trung tâm dịch vụ, du lịch ven sông, ven biển. Ngoài ra, thành phố cũng đang tiếp tục hoàn chỉnh các phân khu để sớm trình UBND tỉnh thông qua, bao gồm phân khu 6 - khu trung tâm thương mại dịch vụ, phân khu 7 - khu nông nghiệp nông thôn ngoại thị phía đông thành phố, phân khu 10 - trung tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phân khu 11 - khu trung tâm dịch vụ gắn cảnh quan sinh thái, lịch sử hồ Sông Đầm. Các phân khu còn lại là 1, 3, 4, 5 đang được thành phố xây dựng đề cương, nhiệm vụ, lập quy hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm góp phần quản lý tốt hiện trạng, xúc tiến đầu tư.

Đến nay, Tam Kỳ cũng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đô thị loại II, đang xin chủ trương của tỉnh xây dựng đề án đô thị Tam Kỳ đạt tiêu chí loại I.

T.VY
 

.
.
.
.
.