Hầu hết hồ chứa thủy lợi sẵn sàng đón lũ

VĂN SỰ |

(QNO) - Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, hiện nay toàn tỉnh có 73 hồ chứa thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước sinh hoạt... Trong đó, có 56 hồ chứa quy mô nhỏ do chính quyền các địa phương quản lý, 17 hồ chứa có quy mô vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam trực tiếp quản lý, vận hành.

Thời điểm này, mực nước của hầu hết hồ chứa thủy lợi đều thấp, sẵn sàng đón lũ.  Ảnh: VĂN SỰ
Thời điểm này, mực nước của hầu hết hồ chứa thủy lợi đều thấp, sẵn sàng đón lũ. Ảnh: VĂN SỰ
Ông Trương Xuân Tý – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, đối với 56 hồ chứa thủy lợi nhỏ do các địa phương quản lý, hiện mực nước trong hồ đã cạn. Các hồ đã đóng cống để tích nước và thực hiện những biện pháp để đảm bảo an toàn hồ trong mưa bão.
Nhờ được đầu tư nâng cấp nên hiện nay hồ chứa nước Khe Tân (Đại Lộc) đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.   Ảnh: VĂN SỰ
Nhờ được đầu tư nâng cấp nên hiện nay hồ chứa nước Khe Tân (Đại Lộc) đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Ảnh: VĂN SỰ
Còn đối với 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, đến sáng nay 17.9 mực nước các hồ đều xấp xỉ mực nước chết. Trong đó, có 4 hồ thấp hơn mực nước chết từ 0,3 - 2m là Thái Xuân, Nước Rôn, Cao Ngạn, Hương Mao; 7 hồ xấp xỉ mực nước chết từ 0,03 - 0,2m gồm Phú Ninh, Phước Hà, Đông Tiển, Phú Lộc, Việt An, Cây Thông, Trung Lộc; 6 hồ cao hơn mực nước chết từ 1,3 - 6m là Đá Vách, Thạch Bàn, Vĩnh Trinh, Khe Tân, Hố Giang, An Long.

TAGS