Khẩn trương xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn châu Phi

H.Q |

UBND tỉnh vừa yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương, thủ trưởng các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh tả lợi châu Phi trên địa bàn; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã tiếp tục duy trì thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch là chính, áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng dịch...

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành chức năng thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá điều kiện chăn nuôi tái đàn heo của các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ. Chỉ cho phép những cơ sở chăn nuôi đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. Kiên quyết không hỗ trợ kinh phí cho những trường hợp tái đàn trái quy định hoặc không thực hiện kê khai chăn nuôi. Xử lý nghiêm những trường hợp làm phát sinh dịch bệnh theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp xử phạt hoặc chỉ đạo UBND cấp xã theo thẩm quyền thực hiện xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc khác.

TAGS