Giảm được nhiều “điểm nóng” phá rừng

;
Thứ Năm, 21/03/2013, 20:58 [GMT+7]

(QNO) - Sáng 21.3, UBND tỉnh họp bàn đánh giá Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt BCĐ). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, kiêm Trưởng BCĐ chủ trì.

Theo báo cáo của BCĐ, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng được điều hành xuyên suốt, với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Năm 2012, toàn tỉnh đã quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi hơn 38 nghìn héc ta rừng; khoanh nuôi có trồng bổ sung gần 900ha rừng. So với năm 2011, năm qua, số vụ vi phạm và tịch thu gỗ giảm, nhưng tình hình phá rừng để lấy đất sản xuất, lấy đất trồng rừng diễn biến khá phức tạp, với 124 vụ vi phạm gây thiệt hại 211ha rừng tự nhiên. Theo đánh giá, nhìn chung tình trạng vận chuyển gỗ trên các tuyến đường giao thông, khai thác khoáng sản trái phép ở các khu rừng đầu nguồn đã không còn nhiều “điểm nóng” phức tạp như trước đây. Việc sử dụng mô tô để vận chuyển gỗ trái phép trên các tuyến đường 14A, 14B (huyện Nam Giang và Đại Lộc) đã giảm đáng kể…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, gần đây, nhiều “điểm nóng” phá rừng trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu giảm, nhưng ngành chức năng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; xem công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục; lực lượng kiểm lâm phải chủ đạo trong giữ rừng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đề nghị, năm 2013, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 21.8.2012 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng. Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, giảm tối đa các diện tích đất lâm nghiệp hiện do các cấp chính quyền cơ sở đang trực tiếp quản lý. Hoàn chỉnh đề án giao rừng gắn với giao đất cho các Ban quản lý rừng trình UBND tỉnh phê duyệt.

H.PHÚC
 

.
.
.
.
.