Toàn tỉnh trồng mới gần 66.700ha rừng

;
Thứ Hai, 26/12/2016, 09:49 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU (ngày 4.6.2010) và triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU (ngày 4.11.2016) của Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đánh giá kết quả bảo vệ và phát triển rừng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng. Toàn tỉnh trồng mới hơn 66.700ha rừng; trong đó, diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng trồng mới hơn 2.700ha. Có gần 1,2 lượt héc ta rừng được khoán, bảo vệ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hơn 21.200 hộ của 70 xã/11 huyện. Những năm qua, tỉnh cũng đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 487.000ha. Hội nghị cũng triển khai các nội dung của của Nghị quyết số 06-NQ/TU và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách khoán bảo vệ rừng, nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật; đồng thời triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Lê Trí Thanh yêu cầu sở, ngành liên quan trong thời gian tới cần rà soát, thực hiện tốt việc cắm mốc 3 loại rừng, giao đất, giao rừng cho cộng đồng làng; quản lý hiệu quả việc giao khoán quản lý bảo vệ diện tích rừng tự nhiên. Riêng trong năm 2017, cần chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai thực hiện dự án Trường Sơn nhằm bảo tồn hệ sinh thái, tạo sinh kế cho người dân vùng miền núi của tỉnh. Các đơn vị, cơ quan chức năng phải củng cố, sắp xếp bộ máy quản lý hiệu quả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật. Và việc bảo vệ, phát triển rừng phải gắn chặt với hỗ trợ sinh kế cho người dân, người dân phải sống được với rừng.

ĐOÀN ĐẠO
 

.
.
.
.
.