Lập quy hoạch phân khu xây dựng khu dân cư đô thị Tam Hòa - Tam Tiến

TRÚC VĂN |

Ngày 4.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến (huyện Núi Thành) thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. 

Gói thầu gồm các nội dung: tư vấn lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập quy hoạch; khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch; công bố quy hoạch; cắm mốc ra thực địa. Tổng giá trị các gói thầu hơn 5,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý 4.2020 và quý 1.2021 với phương thức đấu thầu rộng rãi, hợp đồng trọn gói.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; các Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

TAGS