Năm 2020 có 1.447 lượt hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội Hội An

NHƯ QUỲNH |

(QNO) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An cho biết, năm 2020 có 1.447 lượt hộ vay vốn với hơn 67 tỷ đồng, tăng 21,2% so với 2019.

Nguồn vốn cho vay chủ yếu các chương trình giải quyết việc làm (hơn 48,5 tỷ đồng/1.026 hộ), nhà ở xã hội (8,05 tỷ đồng/20 hộ), học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (hơn 4,3 tỷ đồng/96 lượt hộ vay)…

Tổng doanh số thu nợ năm 2020 đạt hơn 39,43 tỷ đồng, giảm 2,15% so với 2019. Tổng dư nợ tính đến 31.12.2020 hơn 133,9 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 25,97% so với đầu năm. Đơn vị không có nợ quá hạn. Nợ khoanh là 61 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,04%, giảm 8 triệu đồng so với 2019.

Năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An cũng tích cực phối hợp UBND các xã, phường triển khai các chương trình tín dụng, giúp dân tiếp cận được vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội. Trong đó nhiều xã, phường có tăng trưởng tín dụng ở mức cao như Thanh Hà (5,5 tỷ đồng), Cẩm Thanh (4,4 tỷ đồng)…

TAGS