Năm 2020, Tây Giang đăng ký 5 ý tưởng sản phẩm OCOP

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương vừa có buổi làm việc tại huyện Tây Giang.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay Tây Giang có 2 xã đạt chuẩn NTM gồm A Nông và Lăng; có 7 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP, năm 2018 Tây Giang tham gia chương trình với 2 sản phẩm rượu ba kích và rượu đảng sâm; đến năm 2019, cả 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 4 sao. Trong năm 2020, địa phương đăng ký 5 ý tưởng sản phẩm OCOP.

TAGS