Nam Trà My: Kho bạc Nhà nước triển khai dịch vụ công đạt 96%

ĐỒNG MINH ĐỨC |

(QNO) - Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20.1.2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, trong quý I năm 2020, Kho bạc Nhà nước Nam Trà My đã tổ chức tập huấn dịch vụ công theo hình thức phân tán cho từng đơn vị nhằm phòng chống Covid-19.

Việc tập huấn DVC được thực hiện phân tán để phòng chống Covid-19.
Việc tập huấn dịch vụ công được thực hiện phân tán để phòng chống Covid-19. Ảnh: M.Đ

Theo đó, các nhà mạng VNPT, Viettel đã triển khai dịch vụ chứng thư số, cài đặt chương trình giao dịch điện tử cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Đến nay đã có 73/76 đơn vị triển khai dịch vụ công theo phương thức giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước Nam Trà My, đạt 96%. 

Là địa bàn vùng núi cao, địa hình đi lại khó khăn và nhất là trong thời điểm cả nước đang nỗ lực tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, nên việc triển khai dịch vụ công giao dịch chứng từ điện tử ở Nam Trà My đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại giao nhận chứng từ. Đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật cao, hiệu quả và góp phần nâng cao trình độ tin học, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ đầu tháng 5.2020, Kho bạc Nhà nước Nam Trà My sẽ thực hiện giao dịch bằng dịch vụ công với tất cả đơn vị sử dụng ngân sách, không thực hiện giao dịch bằng phương thức giao dịch trực tiếp chứng từ giấy như trước đây. Đây là địa phương dẫn đầu các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam về triển khai dịch vụ công Kho bạc Nhà nước.

TAGS