Tiên Phước: 3 năm cải tạo 566 ha đất vườn

;
Thứ Ba, 23/05/2006, 15:33 [GMT+7]

Được biết, tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế vườn, trang trại ở Tiên Phước 3 năm qua là 17,48 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay các tổ chức tín dụng hơn 8,5 tỷ đồng, vốn tự có của nhân dân và các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ nước ngoài hơn 7,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ lãi suất vốn vay, khai  hoang, tập huấn, cây giống 774,2 triệu đồng.

Xuân Nghĩa

.
.
.
.
.