Tiên Phước triển khai chương trình trồng rừng năm 2006

;
Thứ Sáu, 19/05/2006, 09:48 [GMT+7]
Huyện Tiên Phước vừa công bố kế hoạch trồng rừng năm 2006. Theo đó, ngoài  việc trồng phân tán 400 ha trong nhân dân, dự án 661 sẽ trồng 150 ha và dự án WB3 sẽ trồng  250 ha. Ngoài ra, chương trình trồng rừng theo dự án của FAO cũng sẽ được triển khai tại   2 xã Tiên Cẩm và Tiên Hà.  Các cơ quan chức năng của Tiên Phước đang triển khai  khảo sát, thiết kế, gieo ươm cây giống và tập huấn kỹ thuật lâm nghiệp cho nhân dân.P.C.A
.
.
.
.
.