Kỹ thuật thâm canh đậu phụng tổng hợp

(Còn nữa) (NGUỒN: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM) |

1. Giới thiệu một số giống đậu phụng mới:

1.1 Giống đậu phụng LDH01:

- Giống LDH01 do Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ chọn lọc từ quần thể giống đậu phụng sẻ Tây Nguyên đang sản xuất đại trà ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

- Đặc điểm giống đậu phụng LDH01: Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 95 - 100 ngày, vụ hè thu 90 - 95 ngày. Tỷ lệ quả 3 hạt đạt 55 - 60%. Khối lượng 100 quả 157g (lớn hơn giống sẻ Tây Nguyên khoảng 40g). Nhiễm nhẹ đối với bệnh chết ẻo (héo xanh) và bệnh đốm lá. Năng suất trong điều kiện thâm canh đạt 35 - 40 tạ/ha.

1.2 Giống đậu phụng L23:

- Giống L23 do Trung tâm Nghiên cứu và phát triển đậu đỗ - Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam chọn lọc từ tập đoàn nhập nội của Trung Quốc năm 2001.

- Giống L23 có thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày. Khối lượng 100 quả 140 - 150g, tiềm năng năng suất 40 - 45 tạ/ha. L23 là giống chịu thâm canh cao. Chiều cao thân chính 35 - 50cm.

1.3 Giống đậu phụng TB25:

- Giống TB25 do Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình chọn tạo từ tập đoàn giống nhập nội, tiến hành công tác chọn lọc theo phương pháp chọn lọc quần thể.

- Giống TB25 có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ đông xuân 95 - 110 ngày, vụ hè thu 85 - 90 ngày.

- Năng suất vụ đông xuân đạt 40 - 45 tạ/ha, vụ hè thu đạt 25 - 30 tạ/ha. Khối lượng 100 quả đạt 150 - 160g, tỷ lệ quả 3 - 4 hạt đạt 60 - 70%.

(Còn nữa)
(NGUỒN: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM)