Hơn 930 tỷ đồng đầu tư, hỗ trợ chương trình nông thôn mới

;
Thứ Năm, 06/06/2019, 10:37 [GMT+7]

Ngày 5.6, tin từ Phòng Dân tộc huyện Đông Giang cho biết, giai đoạn 2014 - 2019, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, địa phương đã đầu tư các hạng mục hạ tầng cơ sở, hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào miền núi, với tổng nguồn vốn hơn 930 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn trực tiếp cho Chương trình nông thôn mới hơn 54,846 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 507,7 tỷ đồng).

Đến nay, huyện Đông Giang đã phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới cho 10/10 xã, đạt 100% kế hoạch. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2018 cho thấy, ngoài xã Ba đạt 18 tiêu chí; các xã còn lại đạt 8 - 15 tiêu chí, chủ yếu không đạt về tiêu chí thu nhập và hình thức tổ chức sản xuất. Ngoài ra, từ các nguồn vốn chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi, địa phương cũng đã huy động hơn 67 tỷ đồng đầu tư xây mới và sửa chữa 41 công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ cây giống, con giống và vật tư nông nghiệp kết hợp đầu tư, hỗ trợ với công tác tập huấn, hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi cho 494 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

ALĂNG NGƯỚC
 

.
.
.
.
.