Phê duyệt chủ trương đầu tư 7 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (lần 2).

Có 7 dự án được đầu tư đợt này, gồm trang trại chăn nuôi bò thịt cao sản của Công ty TNHH MTV Lâm Bảo Phát (xã Thăng Phước, Hiệp Đức); trang trại chăn nuôi QCTEK (chăn nuôi bò) của Công ty CP QCTEK (xã Tam Lộc, Phú Ninh); trang trại chăn nuôi heo thịt sạch của Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang (xã Tư, Đông Giang); trang trại chăn nuôi heo sạch siêu nạc và gà siêu trứng của HTX Nông nghiệp Minh Hòa (xã Đại Quang, Đại Lộc); dự án trồng măng tây xanh bằng chế phẩm sinh học, phân vi sinh và phân hữu cơ của Công ty CP Phú Đà (thị trấn Hương An, Quế Sơn); cơ sở sản xuất nấm an toàn Nấm Đất Quảng của HTX Nấm Đất Quảng (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình); dự án đầu tư xây dựng nhà máy xẻ ván gỗ ghép thanh của HTX Nông nghiệp - kinh doanh dịch vụ Tiền Phong (xã Tiên Phong, Tiên Phước).

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã được phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và tổ chức thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ theo đúng quy định.

TAGS