Phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

T.D |

Chiều 28.7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Tính đến ngày 25.7.2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của tỉnh chỉ đạt khoảng 34,8% (ở mức trung bình thấp so với cả nước). Nguyên nhân chính vẫn do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị dự án chậm trễ; năng lực chủ đầu tư, nhà thầu hạn chế... Các chủ đầu tư kiến nghị cần xử lý nhanh chóng việc thẩm định các hồ sơ, thủ tục, thanh quyết toán các dự án đầu tư. Nhiều chủ đầu tư xin giảm kế hoạch vốn các dự án để có thể hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cho rằng dịch bệnh tái phát sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ban, ngành chủ động phối hợp đưa ra các giải pháp, rà soát lại dự án, cam kết tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư… để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo đúng kế hoạch. Ít nhất phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%, không để vốn đầu tư bị trung ương thu hồi. UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, quyết định theo từng mốc thời gian cụ thể để điều chuyển vốn các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

TAGS