Quy định cấp giấy phép xây dựng

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (GPXD), cấp GPXD có thời hạn, việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm cấp GPXD trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp GPXD đối với các công trình xây dựng cấp 1, cấp 2; dự án có hạng mục công trình cấp 1, cấp 2; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng theo quy định hiện hành; công trình trong các khu chức năng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị (trừ nhà ở riêng lẻ); công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (các công trình nêu trên loại trừ các công trình, dự án trong phạm vi ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai). Đồng thời ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được cấp GPXD đối với các công trình trong phạm vi ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai; trừ các công trình được quy định ở trên và nhà ở riêng lẻ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố được cấp GPXD đối với các công trình còn lại, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trong trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý; công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo; công trình tín ngưỡng. Thẩm quyền cấp GPXD công trình hạ tầng kỹ thuật, viễn thông thụ động thực hiện theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 17.11.2017 của UBND tỉnh. Theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD do mình cấp. UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng thực hiện thu hồi GPXD thuộc thẩm quyền thu hồi của UBND tỉnh tại khoản 5 Điều 103 Luật Xây dựng. Tại quy định này, UBND tỉnh cũng quy định cấp GPXD có thời hạn; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác cấp GPXD.

TAGS