4 tỷ đồng thực hiện công tác chống hạn và nhiễm mặn

BẢO NGUYÊN |

(QNO) – Từ ngân sách tỉnh, UBND tỉnh vừa tạm ứng 4 tỷ đồng cho 13 địa phương, đơn vị để triển khai các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014 theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 1.4.2014.

Trong đó,  huyện Điện Bàn là địa phương được tạm ứng nhiều nhất với 1 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam 600 triệu đồng; số tiền còn lại phân bổ cho các địa phương Thăng Bình, Hội An, Duy Xuyên, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Quế Sơn, Đại Lộc, Tam Kỳ, Tiên Phước, Bắc Trà My.

BẢO NGUYÊN