Đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng mô hình chà - rạn nhân tạo

;
Thứ Năm, 12/01/2017, 08:48 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Núi Thành phê duyệt địa điểm xây dựng mô hình chà - rạn nhân tạo thuộc đề tài khoa học cấp quốc gia tại vùng biển ven bờ huyện Núi Thành.

Trước đó, đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình chà - rạn nhân tạo nhằm khai thác bền vững và tái tạo nguồn lợi ven bờ tỉnh Quảng Nam” do ThS.Nguyễn Trọng Lương thực hiện có hiệu quả tại vùng biển Núi Thành và đã được UBND huyện thống nhất địa điểm xây dựng. Từ thực tế, thời gian qua, việc khai thác thủy sản ven bờ huyện Núi Thành đã tác động xấu đến nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là môi trường sống của các loài thủy sản bị đe dọa nghiêm trọng nên việc xây dựng mô hình chà - rạn nhân tạo tại vùng biển phía đông mũi Bàn Than (thuộc xã đảo Tam Hải) là biện pháp hiệu quả nhằm bảo vệ, phục hồi nguồn lợi, tạo nơi trú ẩn cho các loài sinh vật biển.

VĂN PHIN

.
.
.
.
.