Khảo sát Hành lang kinh tế đông - tây

;
Thứ Ba, 13/03/2018, 10:16 [GMT+7]

Tin từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, một đoàn công tác (Quảng Nam và Đà Nẵng) đã tiến hành khảo sát, thu thập tư liệu thực tế về thực trạng phát triển dịch vụ logistics, du lịch, thương mại, đầu tư thông qua tuyến Hành lang kinh tế đông - tây 2 từ Cửa khẩu Nam Giang đến Băng Cốc (Thái Lan). Những thông tin từ thực tế và các cuộc tiếp cận từ chính quyền các tỉnh trên hành lang kinh tế này của nước CHDCND Lào và Thái Lan sẽ là cơ sở tốt để quảng bá, nghiên cứu, đề xuất việc trung chuyển, vận chuyển hàng hóa của các tỉnh, thành trên hành lang này đến Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau chuyến khảo sát, những tham luận, ý kiến quan trọng sẽ được công bố, trình bày tại hội thảo Hành lang kinh tế đông - tây và phát triển dịch vụ logistics sẽ được mở tại Đà Nẵng vào tháng 6 tới.

T.P

.
.
.
.
.