Đến năm 2020, 80% giao dịch nộp thuế tại cấp huyện thực hiện qua ngân hàng

;
Thứ Ba, 15/05/2018, 09:36 [GMT+7]

Kế hoạch thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội, giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020, 80% giao dịch nộp thuế tại cấp huyện thực hiện qua ngân hàng; 100% kho bạc nhà nước từ tỉnh đến cấp huyện được trang bị thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán qua ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua ngân hàng; 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng tại địa bàn thành phố, thị xã. Ngoài ra, 100% trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng; phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng; 100% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ hoặc các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt...

CHÂU NỮ
 

.
.
.
.
.