Triển khai xuống giống trà 1 vụ lúa hè thu 2018

;
Thứ Hai, 21/05/2018, 10:17 [GMT+7]

Theo kế hoạch, vụ hè thu 2018 này nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức sản xuất tổng cộng 42.000ha lúa. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống, bố trí gieo sạ số diện tích lúa vừa nêu từ ngày 20.5 đến 10.6 để lúa trổ đòng từ ngày 25.7 đến 10.8 và thu hoạch xong trước ngày 5.9, chậm nhất là ngày 10.9.

Sáng 20.5, ngành nông nghiệp và chính quyền nhiều địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn nhà nông triển khai xuống giống trà 1 vụ lúa hè thu 2018. Được biết, trong trà đầu này, nông dân toàn tỉnh gieo sạ khoảng 10.000 - 13.000ha, chủ yếu cơ cấu những loại giống lúa có thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày như BC 15, TBR 225, Thiên ưu 8, TBR 45, Gia Lộc 105, Xi23, X21… Dự kiến, việc gieo sạ trà 1 sẽ kết thúc vào ngày 25.5, sau đó nông dân tiếp tục tiến hành xuống giống trà 2 từ ngày 26.5 đến 5.6.

VĂN SỰ

.
.
.
.
.