Hơn 1.704 tỷ đồng thu ngân sách năm 2019

;
Thứ Ba, 29/01/2019, 12:02 [GMT+7]

Năm 2019, theo kế hoạch tỉnh giao cho TP.Tam Kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 1.704 tỷ đồng; trong đó thu phát sinh kinh tế do tỉnh quản lý thu 1.232 tỷ đồng, thành phố quản lý thu 466 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự toán thành phố về thu phát sinh kinh tế do thành phố quản lý thu là 602 tỷ đồng, trong đó nguồn thu tập trung chủ yếu vào sử dụng đất 310 tỷ đồng, thuế ngoài quốc doanh 150 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 72,5 tỷ đồng.

Năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là hơn 1.495 tỷ đồng, đạt 120% dự toán tỉnh giao. Trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất 236 tỷ đồng (139% dự toán tỉnh giao) và thuế ngoài quốc doanh 130 tỷ đồng (93% dự toán tỉnh giao).

X.PHÚ
 

.
.
.
.
.