Thống nhất lập thủ tục đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp An An Hòa

;
Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:49 [GMT+7]

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất đề xuất của Công ty CP Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa về việc lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An An Hòa, với quy mô diện tích 435,8ha, thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Tam Anh, huyện Núi Thành (Khu kinh tế mở Chu Lai).

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hướng dẫn Công ty CP Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định, trình các bộ thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện.

V.P

.
.
.
.
.