Thống nhất xây dựng 3 trạm bơm thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị

V.P |

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất địa điểm xây dựng 3 trạm bơm của Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Tam Hiệp thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành tại huyện Núi Thành.

Trạm bơm số 1 có diện tích khoảng 605m2, trạm số 2: 165m2, trạm số 3: 142m2. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm cập nhật hoặc điều chỉnh cục bộ quy hoạch vị trí các trạm bơm vào các đồ án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong quy hoạch để làm cơ sở triển khai thực hiện. Việc thực hiện phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định, đảm bảo không ảnh hướng đến quy hoạch giao thông, quy hoạch các dự án đầu tư khác. Đồng thời hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định; theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường trong khu vực.

TAGS