Thu ngân sách trên địa bàn Núi Thành giảm mạnh

VĂN PHIN |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Núi Thành ước đạt hơn 4.457 tỷ đồng, đạt 29,38% so với dự toán tỉnh giao, 29,36% so với chỉ tiêu huyện giao và giảm gần 47%  so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai và huyện Núi Thành bị ảnh hưởng; đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã gây tác động tiêu cực đến công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn. Các hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực du lịch bị gián đoạn do thời gian cách ly xã hội, đến nay, tuy đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa khởi sắc.

TAGS